Workshop – Matikk2012. Røstad, tirsdag 18.10.2011.

Rom: 310 (3. etasje, hovedbygget)

11.30: Felles lunsj (i "gammelkantina" - vi møtes der! --> samme bygg som vi kjører workshop)
12:00: IT-stud (presentasjon + gruppediskusjon)
12:30: GLU-stud (presentasjon + gruppediskusjon)
13:00: Arbeid med papirprototyper i grupper
14:00: Presentasjon av papirprototyper
14:30: Avslutning, og veien videre

Vi er ferdige senest kl. 15:00