Workshop – Matikk2012. Røstad, tirsdag 27.09.2011.

Rom: 310 (3. etasje, hovedbygget)


Arbeidsdagen resulterte i følgende:
  • Studenter fra Spill og opplevelsesteknologi skal jobbe frem grensesnittkonsept tilknyttet tema fra verdens 7 underverker (http://no.wikipedia.org/wiki/Verdens_syv_underverker).
  • Studenter fra matematikk på lærerutdanningen skal jobbe frem flere mindre konsepter på spill som kan brukes inn i konseptet som SPO-studentene jobber med.

Vi skal møtes igjen tirsdag 18. oktober - med studentgruppene. Da skal SPO-studentene vise frem det de har utviklet av mulige grensesnittelementer og hvor matematikkstudentene gir beskrivelser av mindre spill som kan utvikles videre av SPO-studentene. Dette vil bli deler av deres arbeidskrav innen faget Casual Games som starter i oktober.Agenda:

09:30 – 10:00: Velkommen, presentasjon av oss selv og prosjektet (Kjærand)
10:00 – 10:30: Modeller for vurdering av pedagogisk programvare og kvalitetskriterier for digitale læringsressurser (Robin)

10:30 – 11:00: Spill med Inquiry (Kjærand, Tore, Kyrre)
11:00 – 11:15: Kaffe og frukt
11:15 – 12:00: Kreative prosesser og gruppearbeid på ideer (Robin)

12:00 – 12:45: Lunsj (vi bestiller pizza fra en eller annen plass)
12:45 – 13:45: Fortsetter i grupper og utformer enkle prototyper (bilder med scenariebeskrivelser)
13:45 – 14:30: Gruppevise presentasjoner
14:30 – 15:00: Oppsummerende kommentarer og veien videre