http://typewith.me/0BPx3XBF4E
Ma'tikk 2012
Agenda, skypemøte 5. mai
Deltakere: Kyrre, Ole, Tore, Robin
1. Status - arbeidsoppgaver fra sist?
 • Sjekk http://matikk2012.wikispaces.com/Skypem%C3%B8te+21.3.2011
 • Tilleggsprosjekt: Big Ideas i Matematikk, HiNT, HiST, Bodø,
 • Oppsummering av innholdet i de ressurser vi har
 • Ole - lager et sammendrag omkring hva inquiry-utforskning er
 • Kyrre: artikler / referanser på bruk av IKT som læringsstøtte (Robin). Kjærand og flere har ting å bidra med.
Krav til programvare
 • matematiker-krav (skriv gjerne inn det dere tenker)
 • Skal (et eventuelt lite programsnutt) programmet representere/ illustrere et matematisk objekt (tenk for eksempel på mulitplikasjon som et objekt) så MÅ representasjonen være tro mot de matematiske egenskapene til objektet.
 • De som utforskes må være en sentral matematisk ide (det vi kan kalle en big idea)
 • brukervennlighet
 • ...
 • Programvaren må være åpen og dynamisk og helst kunne brukes som ressurs og læringsstøtte i forhold til arbeid med utgangspunkt i kontekster
 • Læringsutbytte..- kan vi lage noen beskrivelser på hvilke læringsutbytter en slik type programvare skal kunne støtte opp omkring?
 • Ja det kan vi, mye av denne beskrivelsen kan komme fra en analyse av sentrale ideer (big ideas) som vi vil utforske.

Viktig poengtering: Vi tenker å utvikle 2 typer programvare
 • Didaktisk læringsplattform
 • Småe "snutter" - med matematisk innhold - innen et spesifikt delområde av matematikken --> må kunne brukes på en utforskende måte, eller skape nyskjerrighet hos eleven til å jobbe videre med temaet
 • Mulighet: Utvikle noe i allerede eksiterende programvare (GeoGebra)
 • Evt videreutvikle det som Kjærand har utviklet
 • Vi må også ha med programvare som allerede er utviklet. Hvordan kan dette brukes inn i inquirybasert undervisning? --> Et fokus som studentene må ha med seg.

 • Matematikere må samles for å finne hva denne type progamvare egentlig er :-)
2. Målsettinger omkring formidling
Interne seminarer
 • HiST (seksjonsseminar / seksjonsmøte). Tas opp i Programteam - som jobber med GLU 1-7, hvor flere fagmiljø er med. Ole følger opp den.
 • HiNT. Teammøter. Evt torsdagseminar.
  • --> pedmiljøer interessante
Konferanser / Tidsskrifter
 • Fou i Praksis 2012 (frist i januar/februar)
 • Nordisk lærerutd.konferanse (om sommeren?)
 • ICTMT-11 (http://ictmt10.org/)
 • Matematikk-didaktiske
 • Normat nordisk matematisk tidsskrift http://normat.no/ vet ikke om denne er refereebedømt, bedre tenker jeg å prøve i Nomad http://ncm.gu.se/nomad
 • Pedagogiske
 • IKT-tidskrift
3. Evt. ? / Annet?
 • Robin initierer - avklaring i forhold til praksisstudenter våren 2012
 • Mulighet for å møtes, for å se på allerede eksisterende programvare. Robin sender ut en poll på dette (først en e-post på aktuell uke). Trolig juni.