Inquiry basert didaktikk

- Freudenthal-instituttets ressurser: http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/
- Hjemmesida til TBM der en kan finne stoff om inquiry http://prosjekt.hia.no/tbm/

- B. Jaworski Critical inquiry "kritisk tilnærming til matematikk - til læring av matematikk" - inqury som metode
- Skovsmose og Saljø Learning mathematics through inquiry
- Jaworski og Fuglestad A reply to Skovsmose & Saljø