Oppgaven


Produktmål: Utvikle et produkt (spill / animasjon / ...) som skal støtte en inquiry-basert matematikk didaktisk prosess