Ma'tikk 2012
 • er et samarbeidsprosjekt mellom HiNT og HiST, støttet av Norgesuniversitetet.

Hvem er vi?

Robin Munkvold (prosjektkoordinator)
Robin3_test.gif
Tore Heggem
 • Førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Har jobbet i HiNT siden 1998. Bakgrunn fra Universitet. Har jobbet med fysikk. FoU prosjekt innen vindmåling. Har programmert noe tidligere (Fortran, MicroPascal, ..). Mye undervisning på grunnutdanning på HiNT. Har jobbet mye sammen med Kjærand - i tilknytning til blant annet hans ph.d-arbeid (om ikt-verktøy og sannsynlighet). Har også jobbet sammen med HiST (Ole, Anita) og HiBodø) med ideer omkring inquiry og RME (Realistic Matemathic Education).
 • Skype: tore.heggem

Ole Enge
 • Førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Har vært på HiST siden 2002. Har jobbet sammen med Kyrre tidligere. Har vært med i et TBM - matematikk prosjekt (basert på inquiry) - NFR-støttet. Jobber med å få på plass en Inquiry-holdning blant studentene. Har en del erfaring i ulike prosjekt. HiST-prosjekt: Skriving som kompetanseutvikling (ped, norsk, matematikk).Hovedinteresse: Samarbeidsarena: Fagansatte, praksislærere og studenter.
 • Skype: ole.enge

Kyrre Johannesen
 • Høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Underviser matematikk for de lærerstudenter som har valgt lærerutdanning mot mellom- og ungdomstrinn og årsenhet for de ALU-studenter som har valgt fordypning i matematikk. Senere prosjekter: DGP som læringsstøtte og undervisningsredskap i matematikk i samarbeid med Ytterøy skole. 2006 - 2008. Prosjektet MCiNT, med Dag Gulaker, Svein Aastrup, HiVe og prof. Anna Kristjansdottir ved UiA. 2008 – 2010, samt Helhetsperspektiv på matematikkundervisning og skoleutvikling, med Dag Gulaker, Svein Aastrup, HiVe og prof. Anna Kristjansdottir ved UiA. 2008 – 2010
 • Skype: kyrrejho

Øistein Gjøvik
 • Høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Matematikkseksjonen HiST siden 2003. Har undervist på de fleste av kursene vi har tilbudt her.
  Har skrevet noen innlegg i tangenten, og vært med i NVU-prosjektet: "Digitale mapper i høyere utdanning", der artikkelen er å lese i boka "Læringsmiljø på nett".
 • Var involvert i Parabelprosjektet. Mye undervisning. Har en del erfaring med IKT-arbeid i tilknytning til matematikk. Har vært med i Geogebra (bl.a sertifiseringssytem - NTNU).
 • Skype: oisteing

Kjærand Iversen
 • Høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Skype: kjarandiversen