MathInquiry, IKT ressurser


Samling av IKT-ressurser som kan benyttes som utgangspunkt for Inquirybaserte matematikkdidaktiske opplegg

Navn på ressurser
Forklaring på bruk
Lenke til ressursen
Spikerbrett
- Kan du lage et kvadrat med areal på 2?
- Kan du lage et kvadrat med areal på 3? 4? 5?...
http://matemania.no/matemania_m/verksted_spikerbrett/index.html
Kvadratiske brikker
- Sett sammen brikkene til forskjellige figurer. Hva kan du si om arealene?
- Sett sammen brikkene til forskjellige figurer. Hva kan du si om omkretsene?
http://www.geogebra.org/en/upload/files/Norwegian/oisteing/mx130/kvadratbrikker.html
Fargekalkulator

http://tapor1.mcmaster.ca/~sgs/cgi-bin/Maths/maths.cgi?do=activity&activity=calc
Oppgaveark til fargekalkulatoren

Oppgaveark