Møte Rotvoll, 25.08.2011.
(kommentarer i etterkant fra Robin - i rødt - noen utfordringer allikevel ift programvarer...)
Deltakere: Ole, Øisttein, Kjærand, Tore, Kyrre, Robin

Øistein presenterer:
Mye ressurser som allerede finnes på nettet
(http://bit.ly/qRNSiU)

- Nettsteder
- Applikasjoner
- Apps

Ikke bare matematikkprogrammer, men også web 2.0 lignende støtte ressurser


STOR utfordring: Lage noe selv...

Hva er vårt fokus?
-


Poeng:
- Inquiry basert didaktikk
- Læringsprosess
- Innsyn i hvordan enkeltelevene tenker (via screencast og lydopptak)

Vi vil trenge:
- Ressurser utviklet i GeoGebra
- Innpakning av dette i en nettleser / applikasjoner med automatisk opptak av skjermdump og lyd - når det startes (er i "elevmodus")
--> Research gjort i etterkant viser at dette kan bli meget utfordrende - og at vi kanskje må gjøre en "manuell" jobb med screeencast for å få dette til

- Kan lærerstudenter få minst en obligatorisk oppgave hvor de skal lage noe datateknisk som skal inn i rammen av systemet

Fagansatt ved SPO: Lage et rammeverk
--> Rammeverket skal kunne koble sammen tekstlige beskrivelser av matematikkdidaktiske opplegg, koblet sammen med et applikasjon utviklet i GeoGebra (eller lignende). Når aktiviteten startes skal opptak av lyd og screencast automatisk starte og lagres i egen fil - tilknyttet den aktuelle ressursen (se kommentar overfor)

Samling i prosjektgruppen (lunsj til lunsj) med utvikling av rammeverket, mm?
- Rammeverket
- Didaktisk opplegg - konkretisering, inquiry rettet, pensum, eksempler på spill e.l., ...
- Planlegge prosjektuke

Uke 37 - torsdag.

Oppfølging:
- Mot praksisskoler og lærere der

Ang. komplementære team:
-->Prosjektuke - med IKT og matematikk (mulig dette kun blir på prosjektgruppenivå - avventer litt)
--> Finn uke, sjekk hvilke klasser vi kan gjøre det med? (Robin - snakk med Trond Olav)
- høsten 2011 - best for Røstadstudentene
- utvikling av aktiviteter med støtte i applikasjoner (simuleringer / spill / animasjoner / ...)Lærerutdanningen
- HiNT: 30 SP kurs. Kjøres frem til desember 2011. Praksis våren 2012. Det må (fortsatt) avtales at studentene (noen i alle fall) kan få prøve ut oppleggene i praksis til våren (2012).

Robin:Søk til NSD (Datatilsynet) om bruk av slike opptak. Korrigering: Vi har meldeplikt:
http://www.nsd.uib.no/personvern/Tilleggside: Virtuelt klasserom