Arbeidsmøte, Røstad, 15.09.2011


Oppstart: 09:30 (Øistein kommer med tog 09:35)
Slutt: 15:00 (Øistein må trolig reise tidligere)
Sted: Personalrommet, Hovedbygget
Praktisk: Robin tar med kaffe og vaffler fra kantina til møterommet, kl 09:30. Vi tar lunsjtallerken i kantina kl. 12:30.

Mål for dagen:
 1. Lage eksempel på didaktisk opplegg
  • Mye diskutert på møtet. Ble ikke konkretisert
 2. Skissere eksempler på matematikkoppgaver / -spill / -animasjoner som kan støtte inquiry-basert didaktikk
  • Dynamisk geometri
  • Fortellering med illustrasjoner - med bruk av egne fremgangsmåter for å løse problemstilleringer (Areal-begrepet --> Kart (Google Earth, ...)
  • Overflate og volum (av f.eks en kule)

Begrepsdanning et viktig element inn i dette. Flere matematiske begreper oppfattes som vanskelige
 • Areal
 • Omkrets
 • pi
 • Lignigner
 • Figurtall

Aktiviteter omkring Mønstertekning anses som viktig - og visualiering av dette (f.eks med utgangspunkt i en gitt formel... - eller utvikling av formler med utgangspunkt i mønstre...).
Det kan gjerne utvikles noe med basis i ting / programmer som allerede finnes -->men da må det naturligvis forbedres - på alle måter. Noen ressurser kan f.eks finnes på http://www.geogebratube.org/.


Hva gir størst ringvirkning av de tema kan man jobbe med innen matematikken?


 • Plan for samhandling mellom studentgruppe (Steinkjer-Røstad) og workshops som kan organiseres for dem (med aktuelt innhold)
  • første workshop satt til tirsdag 27. september. Fokus vil / kan være:
   • Presentasjon av prosjektet
   • Vurdering av pedagogisk programvare (kriteier)
   • Kreative prosesser
   • Aktuelle problemstillinger
   • Prototyping
   • Utvikling
   • ..

 • Videre praktisk:
  • I tillegg til studentsprosjektene tenker vi også å utvikle minst et program selv som skal kunne støtte opp omkring inquiry-basert matematikkdidaktikk. For dette må det komme en bestilling fra Kjærand, Tore, Kyrre og Øistein :-). En kravspec rett og slett...
  • Det må velges ut praksisskoler hvor opplegget skal utprøves. Innebærer møte(r) med praksislærere for å informere om opplegget og legge en plan for dette - i studentenes praksis våren 2012 (Robin har snakket med Aage Birger Jensen og han er positivt innstilt til at lærerstudentene kan få satt av flere dager av neste års praksis til dette prosjektet). Kyrre, Kjærand og Tore følger opp dette.
   • Dette innebærer også: Lage plan for kommunikasjon med praksislærer og student (med bruk av Skype, Google documents, e.l.)

Greier vi å svare på følgende spørsmål i løpet av prosjektet?:
 1. Hvordan kan ulike programvareelementer (som spill, animasjoner og lignende) bidra til å bygge opp under metodikken Inquiry-basert matematikk didaktikk og sørge for at den enkelte elev blir mer motivert for å forstå logikken bak ulike utregninger?
 2. Hvilken type programvare egner seg bedre for inquiry-basert matematikk didaktikk?
 3. Kan bruk av komplementære team (Katzenbach & Smith, 1993) øke engasjementet blant studenter på høgskolene for å drive med multimedie-beriket matematikk-didaktikk?