Gruppevise presentasjoner


Gruppe 1:
Målgruppe: 5-7. trinn
Tema: Måling og geometri
 • o Kompetansemål:
  • § ..
 • En fantasiverden der en figur / person reiser rundt (noen plasser) – hvor han/hun møter ulike oppgaver underveis – som må løses for å komme videre
 • Spillet stares med en innledning om at personen har mistet sin venn. For å få tilbake vennen må man samle mynter / penger - for å betale han/hun ut
 • Kan også gjøre flere ting med myntene – kjøpe klær, … - hvor matematiske utfordringer dukker opp
 • Lydeffekter à skal bidra til økt kommunikasjon mellom spill og spiller. Audio-basert i tillegg til tekst
 • Ønsker et spill som er artig, samtidig som om at det har et faglig innhold. Mange ulike oppgaver på hvert nivå. Man må ikke klare alle for å komme videre…
 • Animasjoner også aktuelt samt 3D-figurer.

Gruppe 2:
2 ideer
èMellomtrinnet (5-7). Du er en person (gutt/jente) og skal besøke dine kamerater i solsystemet – hvorpå du møter ulike oppgaver – som når de er løst kan gi deg muligheter til å bygge romskipet ditt (visuelt)
 • Kan være utfordrende for å engasjere jenter
èUngdomskolen. En verden som man kan ”reise i”. F.eks ulike kontinenter – med verdens 7 undre som utgangspunkt – hvor mang kan møte et matematisk tema på hver plass
 • Eks. Pyramidene i Egypt med fokus på geometri – og oppgaver som må jobbes med i tilknytning til dette (nivåtilpasset). Poeng etter hvor godt de greier oppgavene (hva er kriteriene?). Volum, Trekanter, Overflater, … -
 • Med mulighet for å dra inn kulturer, …
 • En ”klikkbar” verden – hvor man kan få ulike utfordringer. Differensierte oppgaver – som også vil kreve at man jobber videre med temaet – utenfor dataverdenen
 • 3D modellering – i fokus for øyeblikket

Gruppe 3:
9-ende trinn
Arealbegrepet og måling
Har sett for seg mye arealoppgaver. Et eventyrspill hvor en person for oppgaver underveis. F.eks bygging av vei fra sitt hus til naboens. F.eks, med flislegging av ulike typer fliser (hva er sammenhengen mellom dette og areal-begrepet).

 • Flislegging
 • Lakkering av bil
 • ...

Utfordring: Finne de gode oppgavene…Arbeidet videre: Utvikle mindre oppgaver som bidrar til spekulasjoner – som kan brukes inn i en oppbygd verden