Arbeidsoppgaver i prosjektet - våren 2013

 • Utvikling av spill som skal prøves ut våren 2013
 • Innsamling av empiri
 • Rapportering NUV
 • Formidling av resultater til relevant tidsskrift og konferanse


Arbeidsoppgaver i prosjektet - høsten 2012

 • Utvikling av skisser til aktuelt spill som skal prøves ut våren 2013
 • Utvikling av opplegg for innsamling av empirir


Arbeidsoppgaver i prosjektet - våren 2012

 • Test av aktuelle IKT-ressurser som kan være aktuelle inn i et inquiry-basert opplegg
 • Samle erfaringer fra punktet ovenfor
 • Videreutvikle spillide - som kan tas videre med et spillfirma, høsten 2012

Arbeidsoppgaver i prosjektet - høsten 2011

 • Workshops med studentgrupper
 • Utvikling av spillideer
 • Utvikling av spill (utsatt)

Arbeidsoppgaver i prosjektet - våren 2011

Kartlegging av tidligere erfaringer (matematikkseksjonene på HiNT og HiST)
 • Inquiry-basert didaktikk (aktivitet)
 • E-ressurser - matematikk, som kan være aktuelle i forhold til prosjektets føringer?

Studieplaner (matematikkseksjonene på HiNT og HiST)
 • Hvordan er dette tatt inn i eksisterende studieplaner?

Samarbeid med praksisskoler (matematikkseksjonene på HiNT og HiST)
 • Hvilke praksisskoler er aktuelle i prosjektet?
 • Møte med praksislærere
 • ..

Utvikling av digitale læringsressurser
 • Hvilket tema skal vi utvikle ressurser for?
 • Hvilke typer ressurser skal utvikles?
 • ...