Bestillingen


Et verktøy til støtte i prosessen når gruppen har fått tildelt en oppgave

Gjennomføring:
 1. Hver enkelt setter seg ned med oppgaven. Plasser dere gjerne på ulike steder og bli enige om hvor lang tid dere trenger til å sette dere inn i oppgaven
 2. Les gjennom oppgaven. Skriv deretter ned hvordan du tolker oppgaven / bestillingen. Hvis oppgaven inneholder flere deler kan du lage en liste over hvilke deler du mener det er viktig prioritere. Er det noe du ikke skjønner / er usikker på? - så skriv det ned
 3. Samle teamet på et rolig sted
 4. Hver enkelt presenterer sine tanker på rundgang uten avbrytelser fra resten av teamet
 5. Oppsummer hva som har kommet frem. Hva er dere enige om? Og hvor er dere eventuelt uenige? Diskuter til dere kommer frem til et felles fundament
 6. Hvis det er punkter dere ikke finner ut av har dere nå to valg:
  1. Avklar usikkerhetsmomentene med noen utenfor teamet
  2. Bli enige om noen avgrensninger og forutsetninger som gjør det mulig for dere å gå videre med oppgaveløsningen hvis ingen utenforstående kan gi dere svarene dere er ute etter
 7. Avslutt med å skrive ned en kortfattet og presis oppgavebeskrivelse som dere kan jobbe etter i prosjektet
 8. Kopier opp oppgavebeskrivelsen og del den ut til alle i teamet