Ma'tikk 2012 - Multimedia-beriket, inquiry-basert matematikk-didaktikk


Et prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag, støttet av Norgesuniversitetet

Prøv ut
http://prosjekt.hint.no/matematikk/flexy_tubes.html og se om dine elever blir mer nyskjerrige på å sannsynlighet og sannsynlighetsberegning ;-). En oppgave du kan ta utgangspunkt i finner du her:


Opplegget ble testet med elever fra Steinkjer ungdomskole våren 2013. Grafen under oppsummerer deres tilbakemeldinger på programvaren:
liten-graf-tilbakemeldinger-elever.JPGProsjektet er avsluttet. Utgangspunktet for prosjektet er beskrevet under:


Målet for prosjektet er å utvikle og gjennomføre et studietilbud innenfor matematikk i lærerutdanningen med fokus på praksisbaserte og utviklingsorienterte undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i nyere matematikkdidaktisk forskning. Vi vil spesielt legge inquiry-basert forskning til grunn (Fuglestad, Goodchild & Jaworski, 2007, Jaworski, 2006). matikk.jpgSentralt i slike undervisningsopplegg er det å engasjere til matematisering i tilknytning til meningsfulle kontekster (Gravemeijer, 1997; Heuvel-Panhuizen, 2003; Lamon, 2007; Streetland, 1991).

Prosjektet vil gjennom to piloter bruke komplementære team og samarbeidsteknologi for utvikle undervisningsopplegg og IKT-baserte læringsressurser for matematikk-faget. I tillegg vil vi forbedre og kvalitetssikre samarbeidet mellom lærerutdanningen og praksisskoler gjennom bruk av blant annet ulike typer samarbeidsteknologi (skype, wiki, blog, etc.).

Målet med pilotene er å legge til rette for å gjøre praksisperioden i matematikk-faget ved lærerutdanningen mer fleksibel i framtida.

Ved prosjektslutt skal prosjektet ha:
- Utviklet et eget emne innen matematikk med fokus på inquiry-basert didaktikk
- Utviklet programvare som fremmer nysgjerrigheten til eleven og som bygger opp under inquiry-basert didaktikk
- Forbedret og effektivisert samarbeidet mellom lærerutdanningene og deres respektive praksiskoler
- Formidlet ”best practices” innen matematikk-didaktikk med fokus på inquiry-basert matematikk didaktikk
- Formidlet ”best practices” innen bruk av samarbeidsteknologi for samarbeid mellom lærerutdanningene og de respektive praksiskoler
- Formidlet erfaringer med bruk av komplementære team i en læringssituasjon

hint.jpg
logo.png
hist.jpg